Фото без опису     Новицька сільська рада за сприяння Асоціації міст України розробила та рішенням сесії сільської  ради затвердила «Стратегію розвитку Новицької сільської об’єднаної територіальної громади до 2025 року». У зв’язку з тим, що з 01.01.2021 року до Новицької територіальної громади доєдналися ще дві сільські громади (Завій, Берлоги) адміністрація сільської ради проводить збір пропозиції з боку представників громад (юридичних та фізичних осіб) щодо ідей проєктів, які дозволять скоригувати операційну частину Стратегії.

     Ідеї проектів, поданих нашими активними громадянами буде розглянуто, проаналізовано робочою групою. За результатами цієї роботи будуть визначені джерела фінансування найважливіших для громади проектів.

  Запрошуємо усіх зацікавлених у розвитку Новицької громади, активістів сіл, громадські організації, установи та організації усіх форм власності запропонувати ідеї проектів, які дозволять реалізувати завдання Стратегії.

 

Проектні ідеї обов’язково повинні відповідати таким критеріям:

  1. Повинні бути спрямовані на досягнення суспільної вигоди. Отримувачем вигод від реалізації проекту не може бути окрема фізична або юридична особа.
  1. Термін реалізації проекту – не більше як 3 роки (2022 – 2024 роки).
  1. Подібний проект ще не реалізовувався на відповідній території.
  1. Існує людська та технічна спроможність для реалізації проекту.
  1. Проектна ідея має бути представлена у формі, що додається (Додаток 1).
  1. Проектна ідея стосується одного із завдань Стратегії розвитку Новицької громади (Додаток 2).
  2. Проектна ідея має бути надіслана не пізніше 01 травня 2021 року, до 20.00 год.

 

Заповнені форми надсилайте на e-mail: kalushinvest@gmail.com чи info@novotg.gov.ua

з поміткою «Проекти до Стратегії».

 

Додаток 1

ФОРМА ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ ДО ПЛАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ

Ваші контакти:

Прізвище, ім’я, по батькові:

 

Телефон (мобільний):

 

Електронна адреса:

 

Завдання Стратегії, якому відповідає проект:

 

Назва проекту:

 

Цілі проекту:

 

Територія, на яку проект

матиме вплив:

 

Орієнтовна кількість

 отримувачів вигод

 

Стислий опис проекту:

 

Очікувані результати:

 

Ключові заходи проекту:

 

Період здійснення:

 

Орієнтовна вартість

проекту, тис. грн.

2022

2023

2024

 

Усього

Джерела фінансування

 

 

 

 

державний бюджет

 

 

 

 

інші джерела (державно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)

 

 

 

 

бюджет ОТГ

 

 

 

 

11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби)

 

 

Загальний обсяг технічного завдання не може перевищувати двох сторінок

Додаток 2

Стратегічні цілі

Операційні цілі

Показник оцінювання результату

1.Підвищення економічної спроможності

громади

1.1. Покращення можливостей для розвитку малого бізнесу та підприємництва в т.ч. ініціатив людей з інвалідністю, жінок та молоді

Частка підприємств, які діють на території ТГ;

Частка фінансування на реалізацію заходів передбачених програмою підтримки малого бізнесу та підприємництва;

Рівень задоволення місцевих жителів підтримкою підприємництва;

Рівень задоволення місцевих підприємців підтримкою підприємництва;

Кількість нових суб’єктів господарської діяльності;

Збільшення обсягів збуту продукції місцевих виробників;

Частка молоді, яка започаткувала власну

справу за підтримки місцевої ради.

1.2. Покращення інвестиційної привабливості території

Обсяги фактичних доходів місцевого бюджету на душу населення;

Обсяги фактичних видатків місцевого бюджету на душу населення;

Середня місячна заробітна плата;

Обсяг інвестицій в основний капітал;

Загальний обсяг експорту;

Обсяг прямих інвестицій в громаду;

Чисельність населення, зайнятого у всіх сферах економіки;

Кількість зареєстрованих безробітних та зайнятих осіб;

Збільшення обсягів збуту продукції виробленої місцевими підприємствами;

Кількість об’єктів, які пропонуються інвесторам;

Рівень зацікавленості територією громади сере потенційних інвесторів;

Кількість налагоджених контактів з інвесторами.

1.3. Покращення розвитку фермерських господарств,

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та продуктивність агровиробників

Частка діючих сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та заготівельних пунктів на території громади;

Відсоток нових сімейних фермерських господарств на території громади;

Рівень задоволення мешканців підтримкою сільського господарства громадою;

Частка фінансування на розвиток сільського господарства та агротуризму;

Кількість туристів, які відвідали територіальну громаду в рамках розвитку агротуризму;

Кількість осіб зайнятих в агротуризмі на території ТГ.

1.4. Покращення місцевої енергетичної політики

Частка фінансування на заходи з енергозбереження та енергоефективності;

Рівень задоволення мешканців впровадженням енергетичної політики;

Витрати на утримання бюджетних установ;

Споживання енергетичних ресурсів бюджетними установами;

Частка прямих інвестицій у впровадження енергоефективних та енергозберігаючих проєктів;

Кількість створених енергокооперативів;

Частка осіб, які є членами створених енергокооперативів;

Частка осіб, які впроваджують енергозберігаючі проєкти/заходи;

Кількість осіб, які встановили СЕС;

Частка бюджетних установ, на яких встановлено СЕС;

Частка виробленої енергії за рахунок СЕС та ВЕС;

Рівень задоволення умовами праці працівників бюджетних установ

 

1.5. Сприяння розвитку туризму

Частка місцевих жителів, які зайняті в туристичній сфері;

Кількість туристів, які відвідали Новицьку територіальну громаду;

Рівень задоволеності туристів;

Кількість новостворених туристичних об’єкті/послуг та закладів відпочинку на території громади.

2. Створення сприятливого життєвого простору

2.1. Покращення системи надання послуг населенню

Частка підприємств, які діють на території ТГ;

Рівень задоволення місцевих підприємців підтримкою підприємництва;

Кількість нових суб’єктів господарської діяльності;

Збільшення обсягів збуту продукції місцевих виробників;

Частка молоді, яка започаткувала власну справу за підтримки місцевої ради.

Середній бал за результатами ЗНО в навчальних закладах громади;

Відсоток учнів, які є переможцями різних конкурсів та олімпіад; Чисельність учнів на одного вчителя;

Витрати з бюджету на освіту та виховання в розрахунку на одного мешканця;

Рівень задоволення мешканців освітніми послугами;

Рівень задоволення мешканців медичними послугами;

Рівень задоволення мешканців культурними послугами;

Чисельність фестивалів та культурних заходів на рік;

Кількість центрів дозвілля на території громади;

Кількість спортивних майданчиків, скверів та дитячих майданчиків на території громади;

2.2. Покращення інфраструктури населених пунктів

Частка відремонтованих доріг на території громади;

Рівень задоволення мешканців дорожньою інфраструктурою;

Частка бюджетних установ в яких встановлено пандуси.

2.3. Підвищення рівня екологічної безпеки, екологічних і

рекреаційних послуг

Кількість об лаштованих майданчиків для роздільного збору сміття;

Частка осіб, які уклали договори на вивіз сміття;

Частка осіб, які сортують сміття; Кількість підприємців, які заготовляють вторсировину;

Частка фінансування на покращення управління ТПВ та впровадження роздільного збору сміття;

Наявність програмних документів поводження з ТПВ;

Кількість несанкціонованих / стихійних сміттєзвалищ;

Частка осіб залучених до проведення екологічних акцій; Частка екологічних проектів, які впроваджуються на території громади;

Частка бюджетних установ, в яких забезпечено водопостачання та водовідведення;

Кількість протиерозійних заходів та заходів впроваджених в громаді;

Рівень задоволення мешканців

станом навколишнього природного середовища та екологічною безпекою.

2.4. Підвищення безпеки в громаді

Рівень задоволення мешканців безпекою в громаді;

Частка фінансування на впровадження заходів з безпеки в громаді;

Величина збитків завданих

стихіями, вогнем чи надзвичайними ситуаціями;

Кількість та класифікація дорожньо-транспортних випадків.

3. Забезпечення

рівностороннього розвитку людського потенціалу

3.1. Підвищення активності жителів громади

Кількість діючих громадських організацій в ТГ;

Кількість проєктів розроблених та впроваджених місцевими громадськими організаціями;

Членство місцевих громадських організацій в різноманітних мережах, Програмах та проектах;

Кількість укладених меморандумів про співробітництво;

Частка фінансування проєктів ініційованих місцевими громадськими організаціями;

Наявність інституційної підтримки діяльності місцевих громадських організацій;

Наявність Програм, які сприяють розвитку інститутів громадського суспільства та їх залученню до процесів прийняття рішень на місцевому рівні.

3.2. Покращення механізмів комунікації влади та громадськості

Наявність молодіжної ради при  ТГ.

3.3. Підвищення обізнаності місцевих жителів, зокрема дітей та молоді

Кількість закладів позашкільної освіти на території ТГ;

Частка дітей, які відвідують позашкільні заклади освіти;

Частка фінансування з місцевого бюджету на розвиток та підтримку позашкільних закладів освіти;

Рівень матеріально-технічного забезпечення закладів освіти на території ТГ.

 

ЗАВАНТАЖИТИ Додаток 1 ФОРМА ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ ДО ПЛАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ