1) реалізація на  відповідній  території  державної  політики  з питань   соціального   захисту    дітей,    запобігання    дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень; 

 2) розроблення і   здійснення  самостійно  або  разом  з  іншими структурними підрозділами  Новицької сільської ради,  підприємствами,  установами та організаціями усіх форм власності,  громадськими організаціями заходів  щодо  захисту прав, свобод і законних інтересів дітей; 

 3) координація зусиль органів виконавчої влади Новицької  сільської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм  власності  у  вирішенні  питань соціального захисту дітей та організації  роботи  із  запобігання дитячій  бездоглядності   та безпритульності;

 4) забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над  дітьми, 

 5) ведення державної статистики щодо дітей;

 6) ведення обліку  дітей,  які  опинилися  у  складних  життєвих обставинах,   дітей-сиріт   та  дітей,  позбавлених  батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок); 

 7) надання інформації  та проведення консультацій щодо діяльності органу опіки та піклування, служби у справах дітей, форм влаштування дітей, з питань застосування законодавства щодо захисту прав дітей, у тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах;

 8) улаштування дітей-сиріт та дітей,  позбавлених  батьківського піклування,  під  опіку,  піклування, сприяння усиновленню, влаштуванню в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;

 9) підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів,  організація  дослідження  стану  соціального  захисту дітей,  запобігання  дитячій  бездоглядності  та  безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

 10) визначення пріоритетних  напрямів  поліпшення  на відповідній території  становища  дітей,  їх  соціального  захисту,   сприяння фізичному,  духовному та інтелектуальному розвиткові,  запобігання дитячій  бездоглядності  та   безпритульності,   вчиненню   дітьми правопорушень.

 11) ведення, поновлення та внесення інформації в єдину інформаційно –аналітичну  систему Діти.          

 12) організація роботи, пов’язаної  із захистом персональних даних при їх обробці у службі у справах дітей Новицької сільської ради, в порядку, визначеному нормативно-правовими актами з питань захисту персональних даних.