Фото без опису

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЖИТЕЛІВ СІЛ НОВИЦЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ!!!

    11 грудня 2003 року  Верховною Радою України прийнято Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», який набув чинності 15 січня 2004 року та яким визначено, що громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані протягом тридцяти календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання зареєструвати своє місце проживання. Батьки або інші законні представники зобов’язані зареєструвати місце проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження. 

   Функції реєстрації місця проживання на той час виконували територіальні органи Державної міграційної служби України.

   2 березня 2016 року Кабінетом Міністрів України  затверджено Постанову № 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру», згідно якої функції реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування покладено на виконавчі органи сільської, селищної або міської ради.

    У Новицькій сільській територіальній громаді відповідні функції покладено на  відділ «Центр надання адміністративних послуг» (далі – відділ ЦНАП).

   Для здійснення обліку міграції населення та встановлення точної кількості осіб, що проживають на певній території запроваджено автоматизовану систему — Реєстр територіальної громади, основна ідея якої спрямована на створення єдиного інформаційного простору та передумов для переходу на електронний документообіг. 

   Отже, Реєстр територіальної громади (далі РТГ) — це база даних, призначена для зберігання, обробки та використання інформації відповідно до вимог законодавства України для обліку осіб, які проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Якщо простіше, це інформація про осіб, місце проживання яких зареєстроване на певній території.

   Основним завданням сьогодення є наповнення РТГ актуальною інформацією. Це надасть можливість перевірити факт реєстрації чи зняття з реєстрації місця проживання особи за адресою в межах нашої громади, адже часто для отримання тієї чи іншої послуги потрібно отримати паперовий документ про підтвердження місця реєстрації.

   Реєстр територіальної громади  наповнюється щоденно. Змінюючи реєстрацію місця проживання, реєструючи місце проживання новонароджених дітей, реєструючи місце проживання особи, орган реєстрації вносить зміни та оновлює дані в Реєстрі.

   Проте, залишається відсоток мешканців громади, дані яких змінились: наприклад, змінилось прізвище у зв'язку з одруженням, змінено паспорт громадянина України, але інформація в реєстрі залишилась попередньою.

   Зокрема звертаємо увагу, що відомості про зареєстроване місце проживання малолітніх та неповнолітніх дітей в РТГ майже відсутні.

   В зв’язку з вищевикладеним, рекомендуємо звертатися до відділу ЦНАП для внесення, уточнення та оновлення інформації в Реєстрі територіальної громади, особливо відомостей про дітей.

   Лише завдяки спільним діям мешканців громади та місцевої влади вдасться повністю наповнити та оновити Реєстр.

   У Центрі надання адміністративних послуг кожен зможе отримати консультацію про перелік необхідних документів для внесення відомостей до РТГ.

 

Телефон для довідок: 050 262 7383.

Електронна пошта: cnap@novotg.gov.ua