28 квітня ‒ Всесвітній день охорони праці – Запорізька гімназія №30

28 квітня відзначається Всесвітній день охорони праці. Завданням цієї
широкомасштабної акції є привернення уваги суспільства, органів державної влади, суб'єктів
господарювання та громадських організацій до фактичного стану безпеки й умов праці в
галузях, на конкретних підприємствах, у виробничих підрозділах і на робочих місцях,
сприяння своєчасному виявленню та усуненню порушень норм і правил, причин нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, надання всебічної підтримки
потерпілим на виробництві працівникам, вшанування пам'яті загиблих.
За рекомендацією Міжнародної організації праці (МОП) девіз цьогорічного
Всесвітнього дня охорони праці – «Вплив зміни клімату на безпеку та гігієну праці». Так, як
вже зараз, глобальне потепління має помітний вплив на сферу праці, особливо на безпеку та
здоров'я працівників. Тепловий стрес, ультрафіолетове випромінювання, забруднення
повітря, великі промислові аварії, підвищений вплив хімічних речовин, екстремальні погодні
явища стають частішими, і підвищують ризик професійних захворювань та аварій.
Забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці на підприємстві покладається на
його власника та його обов’язок - забезпечити виконання на своєму підприємстві всіх норм
та правил із охорони праці. Тому, роботодавці не повинні заощаджувати на створенні
здорових і безпечних умов праці на підприємствах та скорочувати кількість фахівців, які
опікуються цими проблемами. Також, слід зазначити, що на працівника покладено не менше
відповідальності за захист свого здоров’я під час виконання трудових обов’язків на своєму
робочому місці.
До того ж, велике значення для створення безпечних і здорових умов праці має
законодавче регулювання питань охорони праці, яке в Україні регулюється Кодексом
законів про охорону праці, ЗУ «Про охорону праці», галузевими та міжгалузевими
нормативними актами про охорону праці (положеннями та нормами, інструкціями та інше).
В умовах війни цей день набуває особливого значення та звертає додаткову увагу на
те, що забезпечення безпечної та здорової праці в умовах зміни клімату — це важливе
завдання, яке потребує спільних зусиль. І у той час, як країна втрачає найкращих,

неприпустимо допускати смертельних випадків на виробництві. Важливо підвищити увагу
працівників і керівництва підприємства до питань безпеки та поліпшення умов праці
працівників, постійно вдосконалювати систему управління охороною праці та
впроваджувати найефективніші практики, щоб забезпечити безпеку на виробництві. Такий
підхід, може істотно змінити ставлення роботодавців і працівників до вирішення проблем
охорони праці в усіх галузях економіки та сприятиме усуненню або зменшенню ризиків для
життя та здоров'я людей, поліпшенню організації профілактики нещасних випадків і
виробничо зумовлених захворювань упродовж поточного і наступних років.
Життя та здоровʼя людини є найбільш цінним, що в нас є! Здоров’я, натхнення та
плідної праці! Бережіть себе!

Лікар із загальної гігієни Калуського РВ Лідія ПЛАЧИНДА.
ДУ «Івано-Франківський ОЦКПХ МОЗ