Фото без опису

Категорія “дитина з інвалідністю підгрупи А” встановлюється лікарською-консультативною комісією дітям віком до 18 років.

Підставою для такої категорії є виключно висока міра втрати здоров’я та надзвичайна (повна) залежність від постійного стороннього догляду, допомоги або диспансерного нагляду та фактична нездатність до самообслуговування.

Причина та строк, на який встановлюється ця категорія визначаються лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я за направленням лікаря, який надає первинну медичну допомогу, закладу охорони здоров’я, в якому спостерігається дитина, після повного медичного обстеження, проведення необхідних досліджень, оцінювання соціальних потреб дитини, визначення клініко-функціонального діагнозу, здійснення лікувальних і реабілітаційних заходів та отримання їх результатів за наявності документів, що підтверджують стійкий розлад функцій організму, зумовлений захворюваннями, травмою (її наслідками) або вродженими вадами, що призводять до обмеження життєдіяльності дитини.

Дитина з інвалідністю має право на  ДЕРЖАВНУ СОЦІАЛЬНУ ДОПОМОГУ, яка призначається одному із законних представників дитини (одному з батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновителів, опікуну, піклувальнику).

Також, законному представнику дитини незалежно від факту його роботи, навчання чи служби, призначається НАДБАВКА НА ДОГЛЯД за дитиною з інвалідністю підгрупи "А".

Соціальна підтримка надається на період, який вказаний у медичному висновку про дитину з інвалідністю, але не більш як по місяць досягнення нею 18 років (включно).

Розмір державної соціальної допомоги з надбавкою на догляд за дитиною з інвалідністю «підгрупи А» з 01.01.2024 становить:

- на дітей віком до 6 років – 6 778,70 грн;

- на дітей віком від 6 до 18 років – 8 044,70 грн.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

 Якщо інвалідність дитини пов’язана з пораненням чи іншим ушкодженням здоров’я від вибухонебезпечних предметів, то розмір державної соціальної допомоги підвищується  на 50%.

В такому разі, розмір державної соціальної допомоги дитині з інвалідністю з надбавкою на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи "А" з 01.01.2024 становить:

- на дітей віком до 6 років – 7959,20 грн;

- на дітей віком від 6 до 18 років – 9225,20 грн.

ДО ВІДОМА

Така соціальна підтримка не враховується під час обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для призначення усіх видів державної соціальної допомоги та житлових субсидій.

Також, непрацюючий законний представник дитини з інвалідністю підгрупи "А" підлягає загальнообов’язковому державному соціальному/пенсійному страхуванню.

Законний представник дитини з інвалідністю підгрупи "А" має право на відпустку без збереження заробітної плати до досягнення дитиною 18 років.

У разі, коли дитина з інвалідністю має право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника (державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника) та на державну соціальну допомогу, такі виплати призначаються одночасно.

На період дії воєнного стану та 6 місяців після його припинення/скасування, інвалідність можна встановити заочно та незалежно від місця реєстрації, проживання чи перебування дитини/особи.