До уваги керівників підприємств та організацій!

 Атестація робочих місць за умовами праці – це обов’язкова процедура, яку повинен організувати та провести роботодавець на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності і господарювання, де технологічний процес, обладнання, сировина та матеріали є шкідливими і небезпечними та несприятливо впливають на здоров’я працівників.

             Правовою  основою  для  проведення  атестації  є  чинні
законодавчі й нормативні  акти з питань охорони і гігієни праці,
перелік професій і посад, що дають право на пільгове  пенсійне  забезпечення  та  інші  пільги і  компенсації .
Крім цього, важливим  є розроблення і реалізація організаційних, технічних, економічних заходів щодо поліпшення умов праці.

          Атестація робочих місць передбачає:
  • виявлення на  робочому місці шкідливих і небезпечних виробничих факторів та причин їх виникнення;
  • дослідження санітарно-гігієнічних  факторів виробничого середовища,  важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці;
  • комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру
праці щодо відповідності їх вимогам стандартів,  санітарних норм і 

правил;
  • обґрунтування віднесення  робочого   місця   до   відповідної категорії за шкідливими умовами праці;
  • розв'язання конфліктних ситуацій,  які  можуть  виникнути  між      юридичними особами і громадянами (працівниками) стосовно умов праці,  пільг і компенсацій;
  • розроблення комплексу  заходів по оптимізації рівня гігієни і
     безпеки, характеру праці і оздоровлення трудящих;

Відповідно до діючого законодавства  атестацію проводять один раз на п’ять років. Також передбачено проведення позачергової атестації у разі докорінної зміни умов і характеру праці з ініціативи роботодавця, профспілкового комітету, трудового колективу або його виборного органу.

          Проводити атестацію робочих місць за умовами праці можуть  лише атестовані лабораторії. В Івано-Франківській області  єдина лабораторія  ДУ «Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров´я України», яка  включена до Інформаційного переліку лабораторій, атестованих на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища та трудового процесу, проводить лабораторно-інструментальні дослідження для атестації робочих місць за умовами праці.

Адреса лабораторії:вул.Шевченка,4 ,м. Івано-Франківськ , 78018,, тел. 53-30-30, 52-42-16, тел., факс 75-26-78 .Е-mail: ifsesobl@gmail.com, ifolc@ukr.net; web: http:// www.ses.if.ua.

Лікар із загальної гігієни Калуського РВ  ДУ «Івано–Франківський ОЦКПХ МОЗ»             Лідія.ПЛАЧИНДА